[Vtigercrm-developers] Recording all changes in accounts and contacts

Jacek Bilski jacek.bilski at avalcom.pl
Wed Dec 1 08:39:38 PST 2010


And patch...

-- 
Jacek Bilski
Dyrektor ds. Technologii
jacek.bilski at avalcom.pl
tel.: +48 609 572 036

Avalcom Sp. z o.o. z siedzibą w Rokietnicy, ul. Modrzewiowa 12, 62-090 
Rokietnica. Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, numer KRS 00000349521, NIP 777-31-50-030, REGON 
301371500, kapitał zakładowy 6.000,00 PLN
tel. +48 71 3495219, e-mail: biuro at avalcom.pl,
http://www.avalcom.pl
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: changeHistory.521.patch
Type: text/x-patch
Size: 13499 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.vtigercrm.com/pipermail/vtigercrm-developers/attachments/20101201/2b24bf9d/attachment-0002.bin 


More information about the vtigercrm-developers mailing list